Boekpresentatie september 2014

Presentatie boek Klein in een Wereldoorlog

Op vrijdag 12 september 2014 werd in Mariaheide herdacht dat Market Garden zeventig jaar geleden plaatsvond. Hoogtepunt hierbij was de verschijning van het boek Klein in een Wereldoorlog. Bijzonder ook was het bezoek van de Amerikaanse oorlogsveteranen Ray Nagell en John Primerano, 92 en 90 jaar oud. In 1944 passeerde Ray Nagell Mariaheide via de Corridor, ook wel Hell’s Highway genoemd. Hij schreef het voorwoord van het boek en hij mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Burgemeester Ina Adema was aanwezig namens de gemeente, die het project financieel ondersteunde.

Het programma, waar veel belangstelling voor was, begon met de intocht van een grote groep Starsisters, begeleid door authentieke oorlogsvoertuigen. Ook nu waren er kwatta’s voor de mensen langs de straten, net als zeventig jaar geleden. Bij de kerk werd de nieuwe bevrijdingsbanier gehesen door Ray Nagell en Henri Van Zeeland van de Dorpsraad. Enkele kinderen lazen teksten voor uit het zojuist gepresenteerde oorlogsboek.

Hierna werd het programma vervolgd in een uitverkocht dorpshuis D’n Brak. Veel mensen, die hun medewerking hadden verleend aan het boek, waren hier te gast. Zoals Ronald Mauer, zoon van een gevangene, die per trein vanuit Vugt naar het concentratiekamp was getransporteerd. En Antoon de Groot van Duifhuis, op dat moment 92 jaar oud. Hij speelde een indrukwekkende rol in één van de dagboekverslagen in het boek. Hans van Hoof vertelde als initiatiefnemer over de totstandkoming van het boek. Hoe hij al jaren plannen had om, nu het nog kon, de oorlogservaringen van dorpsgenoten vast te leggen. In amper een jaar tijd werkte de werkgroep tientallen interviews en onderzoeken uit. Verzamelde fotomateriaal en documenten, waarbij de foto’s van onderduiker Herman du Maine heel waardevol waren. Frans Govers hield als historicus een lezing over de laatste oorlogsdagen in onze regio. Hij legde uit waar en waarom de opmars van de geallieerden stokte.

Met de opening van een fototentoonstelling in de hal van het dorpshuis werd het officiële programma afgesloten.